ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

· Η eurodynamic υποχρεούται να επεξεργαστεί το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία διαφήμισης του εγγεγραμμένου ώστε να ολοκληρωθεί η προβολή του στον ηλεκτρονικό οδηγό www.lionandshark.gr

· Η eurodynamic δημοσιεύει μόνο στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στον δικτυακό τόπό www.lionandshark.gr τα οποία έχουν κοινοποιηθεί  από τους ίδιους μετά από συμφωνία και συνεννόηση .
· H eurodynamic δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων, το περιεχόμενο της διαφήμισης , των ψευδών στοιχείων ή λαθών ή για τα εμπορικά σήματα .
· Η eurodynamic δεν επιτρέπει την μαζική άντληση στοιχείων.
· Η eurodynamic δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους
· πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της eurodynamic
· Για διαγραφή από τον ιστότοπο ή για αλλαγή στοιχείων των εγγεγραμμένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.
· Απαγορεύέται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή, ηλεκτρονική ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου www.lionandshark.gr χωρίς έγγραφη άδεια.
· Τα στοιχεία του ιστότοπου αυτού παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση για τους όρους και τυχόν τροποποιήσεις
· Ο ιστοτόπος www.lionandshark.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικες η χρήση του αποτελεί άμεση αποδοχή των όρων
· απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών ή η επίσκεψη του ιστότοπου αυτού σε ανήλικους.
Εάν αυτοβούλως παραβούν τους όρους  η eurodynamic δεν φέρει καμία ευθύνη

· Η eurodynamic έχει το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να  διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.lionandshark.gr για αναβάθμιση, συντήρηση ή άλλο λόγο.

· H eurodynamic τηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων το οποίο έχει κοινοποιηθεί από τους ίδιους

· Απαγορεύεται η  παραβίαση ή τροποποίηση των όρων χρήσης και των όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση των παραπάνω διώκονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία